Colofon

MOTOR Magazine verschijnt 13 maal per jaar

MOTOR Magazine is een uitgave van New Skool Media

Spaklerweg 53 1114 AE Amsterdam.

E-mail:

klantenservice@motor-magazine.nl

REDACTIESECRETARIAAT

Will de Graaf, tel: 020-210 53 70,

E-mail: redactie@motor.nl

REDACTIE

Frank Hitzert (hoofdredacteur),  Karin Markwat (chef redactie), Marien Cahuzak , Tim Dekkers, Jarno van Osch, Eddie de Vries, Randy van der Wal,  Ad van de Wiel, Daniël Hoekzema (webredactie)

REDACTIEMEDEWERKERS

Peter Aansorgh, Tom van Appeldoorn, Hans Avontuur, Vincent Burger, Alan Cathcart (Engeland), Michiel van Dam, David Emmett, Nick Enghardt, Han van Geenhuizen, Ton Herbrink, Joost Overzee, Mat Oxley (Engeland), Marcus Roggeveen

FOTOGRAFIE

Guus van Goethem, Raymond de Haan, Tom Haanstra, Jacco van de Kuilen,
Wout Meppelink, 2Snap (Engeland), Jarno Schurgers, Henny Berno Stern

MARKETING

Freek Mulder (marketingmanager),
tel: 020-210 54 11

UITGEVER

Cor Jan Willig

VORMGEVING

Tamara Laskowski, Nele de Smedt, Bibi Vlaar

ADVERTENTIEVERKOOP

Leon Zoetemelk (account manager),
tel:06-57 41 75 47  of e-mail:
leon.zoetemelk@newskoolmedia.nl

Olivier Blom (MOTORmarkt),

tel: 020-210 54 59 of e-mail:

olivier.blom@newskoolmedia.nl

MOTORmarkt-advertenties telefonisch opgeven bij Olivier Blom. Voor fouten in niet schriftelijk opgegeven advertenties wordt geen verantwoordelijkheid
aanvaard.

Aanleveren materiaal:

traffic@newskoolmedia.nl,

06-35 52 76 62

Alle advertentiecontracten worden
afgesloten conform de Regelen voor het Advertentiewezen gedeponeerd bij de rechtbanken in Nederland. Op aanvraag kosteloos verkrijgbaar.

DRUK

Corelio Printing, Brussel

DISTRIBUTIE

Aldipress, De Meern

© 2016 New Skool Media. Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk, worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is opname van MOTOR Magazine in een leesportefeuille niet toegestaan. De uitgever sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van druk- en zetfouten uit.